Anbefalninger for deg som skal starte med kuren

Rådfør deg med din lege før du begynner. Dette er spesielt viktig når man er eldre og vil gå ned i vekt. Få en godkjennelse og råd fra en lege om du lider av hjerte eller karrsykdommer, sukkersyke, gikt, nyreinfeksjon, kroniske infeksjoner og hypoglykemi ( lavt blodsukker ) eller om du har hatt hjerteflimmer eller av andre årsaker vært under legebehandling. Legen vil da fortelle deg hva som må gjøres med din medisinering.

Går du på kuren kan ikke vannfordrivende medisiner brukes uten legens godkjennelse. Cambridgekuren er i seg selv vannfordrivende. Gravide, ammende kvinner og ungdom under 18 år frarådes å bruke Cambridgekuren.