Konditionen blev sämre, det var inte längre kul att handla kläder.
Så i maj 2004 började jag med Cambridgekuren och hade snart gått ner 11 kg.
Spelar mycket golf och idag orkar jag hela banan utan problem.

Barbro Sandberg, Enköping