Har varit rund sedan tonåren, men de sista åren har jag blivit riktigt överviktig.
Ville förändra mitt liv och började tillsammans med min syster på Cambridgekuren. Det var bra att göra detta tillsammans med någon, vi sporrade varandra.

Erika Karlsson, Umeå