Program

CambridgeKurens program er utviklet etter at 530.000 mennesker i Norge og Sverige har redusert sin vekt med våre produkter. Programmet kan du få av en konsulent.

Det består av 4 faser

  • FASE 1 - Personlig analyse
  • FASE 2 - Vektreduksjon
  • FASE 3 - Stabilisering
  • FASE 4 - Hold vekten program

FASE 1

Vi fokuserer på målet med vektreduksjonen. Vi synliggjør dine vaner og finner motivasjon slik at du sammen med din konsulent kan nå ditt mål.

FASE 2

Kuren tilpasses slik at din vektreduksjon blir så effektiv og behagelig som mulig.

FASE 3

Du får informasjon om overgangen fra vektreduksjon til normal kost.

FASE 4

Du får kunnskap om hvordan du klarer å tilpasse deg for å holde vekten.

Det viktigste og vanskeligste er ikke å gå ned i vekt, men å beholde den. Cambridgekurens styrke er at konsulenten legger til rette og motiverer deg til en sikker vektreduksjon med et langvarig resultat!

Som hjelpemiddel finnes det også et "Hold vekten program" som øker dine sjanser for å holde din nye vekt. Et program for en varig vektreduksjon med god støtte fra din konsulent. Å gå raskt ned i vekt med Cambridgekuren er veldig enkelt, men et varig resultat krever at du tilpasser dine vaner og mentale holdning. Det viktigste er å bestemme seg for det!

Jeg har bestemt meg og vil ha kontakt med en konsulent i dag!