Allmenn informasjon

Langvarig resultat - 60% holder vekten

Med Cambridgekuren holder 60% vekten etter 2 år. Med andre metoder ligger resultatene på 10%. Les mer om våre kunder som har lykkes med kuren.

Konsept

Ved å bruke Cambridgekurens produkter kan du minske vekten din betydelig pr. uke. Du bestemmer selv tempoet. Med hjelp fra en rådgiver får du den kunnskapen du trenger for å holde vekten over lengere tid. For å beholde din målvekt over lengere tid er rådgiverens hjelp avgjørende. Les mer om dette under "Hold vekten programmet".

Sikkerhet

Sikkerheten ved å bruke Cambridgekuren har blandt annet blitt bekreftet ved 11 forskjellige Universiteter rundt om i verden. Se menypunktet "Forskning". Totalt sett har Cambridgekuren over 31 millioner fornøyde brukere.

I pressen

Cambridgekuren som er grunnlaget for boken "The Cambridge Diet" er skrevet av Dr. Alan N. Howard. Kuren har fått god omtale i media, fra bl.a.:

Southport Visitor
"A unique diet breaktrough"

Bournemouth Evening Echo
"A diet revolution"

News of the world
"The diet that really works wonders"

Glasgow Herald
"A diet that peels the pounds off fast"